• GÜMNAASIUMI MATEMAATIKA LÕPUEKSAMIKS KORDAMISE KURSUS 300+ praktilist videoloengut kõikidel järgnevatel teemadel (detailsem vaade ÕPPEKAVA lahtri all): 10. KLASSI MATEMAATIKA OLULISEMATE TEEMADE…

  Profiilipilt
  • 286
  • 365 päeva
  TASUTA
 • 9. KLASSI EHK PÕHIKOOLI MATEMAATIKA LÕPUEKSAMIKS KORDAMISE KURSUS 200+ praktilist videoloengut kõikidel järgnevatel teemadel (detailsem vaade ÕPPEKAVA lahtri all): ALGEBRALISED MURRUD…

  Profiilipilt
  • 284
  • 365 päeva
  TASUTA
 • 10. klassi matemaatika 100+ videot kõikidel järgnevatel teemadel (detailsem vaade ÕPPEKAVA lahtri all): ABSOLUUTVÄÄRTUS ASTMED JUURAVALDISED, JUURVÕRRANDID LINEAARVÕRRANDID MURDVÕRRANDID, RUUTVÕRRANDID VARIA…

  Profiilipilt
  • 471
  • 12 kuud
  TASUTA
 • 9. klassi matemaatika 300+ videot kõikidel järgnevatel teemadel (detailsem vaade ÕPPEKAVA lahtri all): RUUTVÕRRANDID RATSIONAALAVALDISED ALGEBRALISED MURRUD RUUMILINE GEOMEETRIA (PÜSTPRISMA, PÜSTRÖÖPTAHUKAS,…

  Profiilipilt
  • 496
  • 12 kuud
  TASUTA
 • 8. klassi matemaatika 170+ videot erinevatel 8. klassi matemaatika teemadel (detailsem vaade ÕPPEKAVA lahtri all): NB! Selleks, et näha osasid tasuta…

  Profiilipilt
  • 491
  • 12 kuud
  TASUTA