Kasutustingimused

Nulla Regula e-õppe keskkond (online õpituba) on avatud 24/7 ja nii 365 päeva aastas. Sul on võimalus tulla ja vaadata meie videosid igal ajal, juhul, kui järgid järgmisi lihtsaid reegeid:

Sul on võimalik osta juurdepääs nii mitmele kursusele kui Sa ise soovid. Iga klass ehk iga kursus on erinev „toode“ ja igale klassile ehk kursusele tuleb juurdepääs osta eraldi. Nii näiteks oleks eraldi klass 9. klassi matemaatika ja 9. klassi füüsika. Lisaks on eraldi kursus ka näiteks 9. klassi ettevalmistus lõpueksamiteks.

Igat videot on võimalik vaadata ühes kuus maksimaalselt 6 (kuus) korda. Kui oled ühes kuus vaatamised ära kasutanud, pead ootama 30 päeva mille möödumisel on taas võimalik vaadatud videote juurde tagasi pöörduda.

Ligipääs kursustele on kasutajapõhine, kuid samaaegselt ei ole võimalik mitmes seadmes korraga sisselogitud olla. See tähendab, et kontot võib küll kasutada erinevates seadmetes, kuid seda erinevatel aegadel ja olles ennast eelnevalt teisest seadmest välja loginud. Oma kontoandmeid on keelatud jagada. Kui keskkond tuvastab kõrvalekaldumisi kehtivatest reeglitest, blokeeritakse kasutaja automaatselt. Kui tunnete, et blokeerimine on toimunud ebaõiglaselt, palume võtta ühendust meiliaadressil info@nullaregula.ee.

Täna on meil siin juba üle 700 lahendusega video ning see kogu täieneb pidevalt. Ka Roomat ei ehitatud valmis ühe päevaga ning meie eesmärk on pakkuda Sulle tulevikus juurdepääsu terve üldhariduskooli programmi ulatuses, aga miks mitte ka kursuseid ülikoolist.

Hinnad juurdepääsuks klassikursustele või erikursustele:

  1. Ühekordne juurdepääs – 10 eurot. Kasutamisaeg on piiratud 4 tunniga – aeg algab sellest hetkest, kui soetad endale keskkonnas juurdepääsu. Sisse-välja logimine on selle aja jooksul võimalik.
  2. Kuupakett – 20 eurot. Kasutamisaeg on piiratud kolmekümne kalendripäevaga. Aeg algab sellest hetkest, kui soetad endale keskkonnas juurdepääsu.
  3. Põhipakett – 100 eurot. Ajaperioodideks on: 1. september – 31. detsember ja 1. jaanuar – 30. aprill. Ligipääs algab hetkest, mil soetad endale keskkonnas juurdepääsu ning lõpeb märgitud perioodi lõppkuupäeval kell 23:59.

Kõik eelpool märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Nulla Regulal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-keskkonna teenusesse muudatusi. Seepärast vaata konkreetseid hindu oma kursuse leheküljelt.

Juurdepääsu eest saab tasuda Swedbank, SEB, LHV, Nordea, Danske või Krediidipanga krediitkaardi või deebetkaardiga, millel on internetimakse funktsioonid. Tasumine on võimalik ka PayPaliga. Kui Sul endal puuduvad nimetatud maksevõimalused, siis soovitame Sul pöörduda oma vanemate poole, kes saavad Sind aidata. See on kasulik ka selleks, et Su vanemad saaksid olla kursis sellega, mida Sa teed ja millele raha kulutad. Ilmselt on Sinu vanemad ainult rõõmsad, kui saavad Sind Sinu õpingutes natuke toetada ja aidata Sul paremini omandada teadmisi.

Sinu juurdepääs lõpeb automaatselt ühekordse aja, kuu või poolaasta lõppedes. Juurdepääsu pikendamiseks tuleb valida Sulle järgmine sobiv periood, tasuda märgitud tasu ja järgida seejärel keskkonna suunavaid juhtnööre.

Keskkond väljastab Sulle automaatselt e-maili peale arve, kuid kuna me ei pretendeeri koolitusasutuse nimele, siis sellega ei saa taotleda mingeid maksusoodustusi.

Nulla Regula ei vastuta selle eest kuidas, kus ja milleks meie poolt pakutavaid tooteid/teenuseid kasutatakse. Meie keskkonna kasutamine toimub iga kasutaja omal täielikul vastutusel.

Küsimuste-mõtete-murede korral palun kirjutage meile aadressil: info@nullaregula.ee

Fashon Consult OÜ, registrikoodiga 11126419 (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes registreerib ehk vormistab Nulla Regula e-õppe keskkonnas tellimuse ja identifitseerib end sisestades isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja või Pool), sõlmisid käesoleva Kasutuslepingu (edaspidi Leping).

1.      E-ÕPPE KESKKOND

1.1.   Nulla Regula õppeabi pakkuv online ehk e-õppe keskkonnd (edaspidi E-keskkond) on Teenuse osutaja poolt loodud internetiplatvorm, mille vahendusel toimub teenuste ja toodete müük Teenuse kasutajale.

1.2.   E-keskkond asub internetiaadressil www.nullaregula.ee

2.      ÜLDSÄTTED

2.1.   Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.

2.2.   Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-keskkonna teenusesse muudatusi.

2.3.   Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

2.4.   Teenuse osutaja teeb Lepingu kättesaadavaks inernetiaadressil www.nullaregula.ee tellimustingimuste menüüs, samuti ostuprotsessis enne Teenuse kasutaja poolt ostu eest tasumist.

3.      TEENUSED JA TOOTED NING OSTU SOORITAMINE

3.1.   E-keskkonnas pakutavaid teenuseid ja tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.2.   E-keskkonnas olevad kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.3.   Teenuse kasutaja valib välja soovitud teenused või tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed, kinnitama Lepinguga tutvumist ja nõustumist ning tasub ostu eest internetipanga pangalingi või krediitkaardimakse vahendusel.

3.4.   Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks, registreerimise lõpuleviimiseks. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.5.   Müügi ja registreerimise kinnitamine toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-keskkonna kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

4.      HINNAD

4.1.   Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-keskkonnas kuvatavaid hindu. Kui E-keskkonnas on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5.      PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

5.1.   Kaebused esitab Teenuse kasutaja Lepingu punktides 6.2.1. – 6.1.3. toodud kontaktaadressidel.

6.      ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

6.1.   Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

6.2.   Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse teenuse osutamiseks ja pakkumiseks Teenuse kasutajale.

6.3.   Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalisi MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

6.4.   Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Maksekeskuse turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Maksekeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Maksekeskuses paiknevas serveris.

6.5.   Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-keskkonnas tellimuse registreerimisel.

6.6.   Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta, ostetud teenused või kaubad, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, riik, telefoninumber, sünniaeg, sugu, sisestatud kommentaarid, kasutatud makseviis, Lepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, kasutatav internetilehitseja ning selle versioon, operatsioonisüsteem, ip aadress, kasutatava seadme tüüp, toimingute teostamise aeg, veebilehe isiklik ID number.

6.7.  Isikuandmeid töötleb Fashon Consult OÜ, registrikoodiga 11126419.

6.8. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

6.9. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

6.10. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks lepinguga antud õigus, seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

6.11. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

6.12. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse, samuti Lepingu täitmiseks vajalike e-kirjade saatmiseks.

6.13. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi kasutajakonto loomisel või tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku linnukesega vastavas aknas.

7.      VASTUTUS

7.1.   Teenuse osutajal lasub vastutus teenuse või toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust teenuste või toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

7.2.   Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-keskkonna teenust üksnes headele tavadele tuginedes.

7.3.   Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-keskonna teenuste kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

7.4.   Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-keskkonna Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-keskkonna kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

7.5.   Kui üks Lepingu Pooltest on Lepingust tulenevaid kohustusi rikkunud on teisel Poolel õigus esimeselt nõuda:

7.5.1.  kohustuse täitmist;

7.5.2.  oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;

7.5.3.  nõuda kahju hüvitamist;

7.5.4.  taganeda lepingust või öelda leping üles;

7.5.5.  hinna alandamist;

7.5.6.  rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral viivist, mis on 0,15% võlgnetavast summast iga kohustuse täitmisega viivitatud päeva eest.

7.6.   Pooled võivad kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või Lepingust ei tulene teisiti. Kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine ei võta Poolelt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

7.7.   Pool ei või tugineda kohustuse rikkumisele teise Poole poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

8.      TAGASTUSPOLIITIKA

8.1. Nulla Regula e-õppe keskkonnas on kõik tehingud lõplikud, seetõttu veendu alati, et ostukorvi lisatud kursus ja valitud ligipääs on just need, mida soovisid.

8.2. Teenuse osutaja ei aktsepteeri mitte ühelgi kujul tagastusi pärast ligipääsu soetamist.

9.      ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

9.1. Lepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole või lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

10.    KASUTUSTINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

10.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

10.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõustun tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.

error: Antud sisu on autoriõigustega kaitstud ning selle allalaadimine on keelatud.

Logi sisse

Registreeri

Loo uus kasutajakonto
Loo uus kasutajakonto Tagasi