• TASUTA
 • 365 päeva
 • Kursusel ka tunnustusmärk
1454 ÕPILAST LIITUNUD

Põhjalikum otsivahend

Kursuste kategooriad

GÜMNAASIUMI MATEMAATIKA LÕPUEKSAMIKS KORDAMISE KURSUS

300+ praktilist videoloengut kõikidel järgnevatel teemadel (detailsem vaade ÕPPEKAVA lahtri all):

 • 10. KLASSI MATEMAATIKA OLULISEMATE TEEMADE KORDAMINE EKSAMIKS
 • 11. KLASSI OLULISEMATE TEEMADE KORDAMINE EKSAMIKS

ÜLDKORDAMINE:

 • VEKTORID
 • FUNKTSIOONI PIIRVÄÄRTUS JA TULETIS
 • FUNKTSIOONI TULETISE RAKENDUSED
 • AVALDISED JA ARVUHULGAD
 • VÕRRANDID JA VÕRRANDISÜSTEEMID
 • VÕRRATUSED JA VÕRRATUSESÜSTEEMID
 • KOLMNURGA LAHENDAMINE; TRIGONOMEETRIA
 • LOGARITMID
 • TÕENÄOSUS JA STATISTIKA
 • INTEGRAAL. PLANIMEETRIA
 • STEREOMEETRIA
 • EKSTREEMUMÜLESANDED

NB! Selleks, et näha osasid tasuta loenguid (mis on vastavalt märgitud), pead olema sisselogitud. Kasutaja loomisega ei kaasne mingeid kohustusi!

Kursuse õppekava

10. klassi matemaatika olulisemate teemade kordamine eksamiks
Kas tegu on täisnurkse kolmnurgaga Detailid TASUTA 00:05:00
Kolmnurga ümbermõõt Detailid TASUTA 00:06:00
Trapetsi ümbermõõt Detailid TASUTA 00:07:00
Lõigu keskpunkti leidmine Detailid TASUTA 00:05:00
Lõigu pikkus Detailid 00:05:00
Kolmnurga tippe läbivate sirgete võrrandid Detailid 00:07:00
Lõikuvad sirged. Kahe sirge vastastikune asend tasandil. Detailid 00:04:00
Kahe sirge vastastikused asendid tasandil Detailid 00:04:00
Sirge võrrand nurga ja punktiga Detailid 00:04:00
Sirge võrrand tõusu ja punkti abil Detailid 00:03:00
Sirge võrrand kahe punkti abil Detailid 00:05:00
Kaare pikkus 1 Detailid 00:03:00
Kaare pikkus 2 Detailid 00:02:00
Sektori pindala 1 Detailid 00:03:00
Sektori pindala 2 Detailid 00:03:00
10. klass - VEKTORID
Ristuvad vektorid Detailid 00:04:00
Vektori alg -ja lõpp-punkt Detailid 00:03:00
Vektori koordinaadid Detailid 00:04:00
Vektori koordinaadid ja pikkus 1 Detailid 00:04:00
Vektori koordinaadid ja pikkus 2 Detailid 00:04:00
Vektori korrutamine skalaariga Detailid 00:04:00
Vektorite skalaarkorrutis Detailid 00:03:00
Vektori pikkused 1 Detailid 00:05:00
Vektori pikkused 2 Detailid 00:03:00
Vektorite kollineaarsus Detailid 00:05:00
Vektorite liitmine Detailid 00:08:00
Vektorite liitmine graafiliselt Detailid 00:04:00
Vektorite liitmine-lahutamine Detailid 00:03:00
Vektorite vaheline nurk Detailid 00:06:00
Tehted vektoritega Detailid 00:03:00
Vektor ruumis – Tehted vektoritega Detailid 00:04:00
Vektor ruumis – Nurk vektorite vahel Detailid 00:03:00
Vektor ruumis – Ristuvad vektorid Detailid 00:03:00
Vektor ruumis – Leia kolmnurga nurgad Detailid 00:07:00
Vektor ruumis – Kolmnurga ümbermõõt Detailid 00:06:00
Vektor ruumis – Kollineaarsed vektorid Detailid 00:05:00
11. klassi olulisemate teemade kordamine eksamiks
Millised neist on aritmeetilised jadad? Detailid 00:05:00
Millised neist on geomeetrilised jadad? Detailid 00:04:00
Aritmeetiline jada – Täida lahtrid Detailid 00:06:00
Aritmeetiline jada – Liikme leidmine Detailid 00:03:00
Aritmeetiline jada – Liikmete leidmine Detailid 00:03:00
Aritmeetiline jada – Esimese liikme summa Detailid 00:05:00
Aritmeetiline jada – Tekstülesanne Detailid 00:06:00
Aritmeetiline jada – Summa leidmine 1 Detailid 00:04:00
Aritmeetiline jada – Summa leidmine 2 Detailid 00:04:00
Geomeetrilise jada üldliige Detailid 00:07:00
Geomeetrilise jada summa Detailid 00:03:00
Hääbuv geomeetriline jada Detailid 00:05:00
Geomeetrilise jada lisaülesanne Detailid 00:05:00
Liitintress 1 Detailid 00:05:00
Liitintress 2 Detailid 00:05:00
Liitintress 3 Detailid 00:04:00
Liitintress 4 Detailid 00:04:00
11. KLASS - FUNKTSIOONID: Funktsiooni piirväärtus ja tuletis
Funktsiooni uurimine Detailid 00:06:00
Funktsiooni tuletis 1 Detailid 00:03:00
Funktsiooni tuletis 2 Detailid 00:05:00
Funktsiooni tuletis 3 Detailid 00:05:00
Funktsiooni teine tuletis Detailid 00:02:00
Funktsiooni tuletis – korrutis Detailid 00:04:00
Funktsiooni tuletis – jagatis 1 Detailid 00:03:00
Funktsiooni tuletis – jagatis 2 Detailid 00:03:00
Tuletise füüsikaline tõlgendus 1 Detailid 00:03:00
Tuletise füüsikaline tõlgendus 2 Detailid 00:05:00
Funktsiooni tuletise rakendused
Funktsiooni uurimine – Käänukohad, kumerus, nõgusus Detailid 00:04:00
Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkonnad; Nullkohad Detailid 00:02:00
Funktsiooni määramispiirkond Detailid 00:05:00
Funktsiooni uurimine – Positiivne ja negatiivne piirkond Detailid 00:08:00
Funktsiooni positiivsus- ja negatiivsus piirkonnad Detailid 00:04:00
Funktsiooni uurimine – Ekstreemumkohad Detailid 00:06:00
Funktsiooni ekstreemumpunktid Detailid 00:05:00
Funktsiooni uurimine – Kasvamine, kahanemine Detailid 00:07:00
Funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud Detailid 00:04:00
Funktsiooni pöördfunktsioon Detailid 00:02:00
Funktsiooni pöördfunktsioon 1 Detailid 00:02:00
Funktsiooni pöördfunktsioon 2 Detailid 00:03:00
Funktsiooni suurim ja vähim väärtus lõigul Detailid 00:04:00
Funktsiooni suurim ja väikseim väärtus lõigul Detailid 00:07:00
Paaris või paaritu funktsioon Detailid 00:04:00
Joone puutuja Detailid 00:04:00
Puutuja võrrand Detailid 00:06:00
Puutuja võrrandi koostamine Detailid 00:06:00
Funktsiooni puutuja võrrand 1 Detailid 00:05:00
Funktsiooni puutuja võrrand 2 Detailid 00:03:00
Funktsiooni puutuja võrrand 3 Detailid 00:05:00
Funktsiooni puutuja võrrand 4 Detailid 00:05:00
Funktsiooni puutuja võrrand 5 Detailid 00:04:00
Funktsiooni puutuja võrrand 6 Detailid 00:04:00
ÜLDKORDAMINE:
Avaldised ja arvuhulgad
Mõiste: Arvu absoluutväärtus Detailid TASUTA 00:02:00
Absoluutväärtus 1 Detailid TASUTA 00:04:00
Absoluutväärtus 2 Detailid TASUTA 00:03:00
Irratsionaalavaldiste lihtsustamine – Ül 1 Detailid 00:04:00
Kaksliikme ruut irratsionaalavaldistes 1 Detailid 00:03:00
Kaksliikme ruut irratsionaalavaldistes 2 Detailid 00:03:00
Protsent Detailid 00:02:00
Protsentülesanne 1 Detailid 00:04:00
Protsentülesanne 2 Detailid 00:03:00
Ratsionaalarvuline astendaja 1 Detailid 00:04:00
Ratsionaalarvuline astendaja 2 Detailid 00:02:00
Ratsionaalarvuline astendaja 3 Detailid 00:03:00
Reaalarvude piirkonnad arvteljel 1 Detailid 00:05:00
Reaalarvude piirkonnad arvteljel 2 Detailid 00:05:00
Reaalarvude piirkonnad arvteljel 3 Detailid 00:05:00
Ruutude vahe valem irratsionaalavaldistes 1 Detailid 00:02:00
Ruutude vahe valem irratsionaalavaldistes 2 Detailid 00:02:00
Tehted astmete ja juurtega 1 Detailid 00:02:00
Tehted astmete ja juurtega 2 Detailid 00:02:00
Tehted astmete ja juurtega 3 Detailid 00:05:00
Võrrandid ja võrrandisüsteemid
Eksponentvõrrand 1 Detailid 00:04:00
Eksponentvõrrand 2 Detailid 00:03:00
Eksponentvõrrand 3 Detailid 00:04:00
Eksponentvõrrand 4 Detailid 00:04:00
Eksponentvõrrand 5 Detailid 00:05:00
Eksponentvõrrand 6 Detailid 00:04:00
Eksponentvõrrandid lisa 1 Detailid 00:03:00
Eksponentvõrrandid lisa 2 Detailid 00:03:00
Eksponentvõrrandid lisa 3 Detailid 00:02:00
Eksponentvõrratuse lahendamine graafiliselt Detailid 00:04:00
Trigonomeetria võrrand 1 Detailid 00:04:00
Trigonomeetria võrrand 2 Detailid 00:05:00
Juurvõrrand 1 Detailid 00:05:00
Juurvõrrand 2 Detailid 00:04:00
Lineaarvõrrand 1 Detailid 00:03:00
Lineaarvõrrand 2 Detailid 00:02:00
Lineaarvõrrandi lahenditest Detailid 00:02:00
Mittetäielikud ruutvõrrandid Detailid 00:03:00
Murdvõrrand Detailid 00:07:00
Klassikaline murdvõrrandi lahendamine Detailid 00:06:00
Murdvõrrandi kontroll Detailid 00:05:00
Murdvõrrand – Tekstül. 1 Detailid 00:06:00
Murdvõrrand – Tekstül. 2 Detailid 00:06:00
Murdvõrrand – Tekstül. 3 – Kiirus Detailid 00:08:00
Ruutvõrrandi lahendivalemid Detailid 00:05:00
Võrrandisüsteemid 1 Detailid 00:04:00
Võrrandisüsteem ja tekstülesanne Detailid 00:10:00
Ringjoone võrrand 1 Detailid 00:03:00
Ringjoone võrrand 2 Detailid 00:05:00
Ringjoone võrrand 3 Detailid 00:04:00
Võrratused ja võrratusesüsteemid
Võrratuse lahendamine 1 Detailid 00:05:00
Võrratuse lahendamine 2 Detailid 00:05:00
Lineaarvõrratuse lahendamine Detailid 00:04:00
Võrratusesüsteemi lahendamine 1 Detailid 00:04:00
Võrratusesüsteemi lahendamine 2 Detailid 00:04:00
Murdvõrratus 1 Detailid 00:05:00
Murdvõrratus 2 Detailid 00:05:00
Murdvõrratuse lahendamine Detailid 00:05:00
Ruutvõrratuse lahendamine 1 Detailid 00:04:00
Ruutvõrratuse lahendamine 2 Detailid 00:04:00
Kolmnurga lahendamine; Trigonomeetria
Võrdhaarse kolmnurga nurkade leidmine Detailid 00:05:00
Rööpküliku lahendamine kolmnurga abil Detailid 00:04:00
Kolmnurga nurgapoolitaja Detailid 00:05:00
Kolmnurga lahendamine – Mediaani arvutamine Detailid 00:04:00
Kolmnurga lahendamine – Siinusteoreem 1 Detailid 00:04:00
Kolmnurga lahendamine – Siinusteoreem 2 Detailid 00:04:00
Kolmnurga lahendamine – Siinusteoreem 3 Detailid 00:05:00
Kolmnurga lahendamine – Koosinusteoreem 1 Detailid 00:05:00
Kolmnurga lahendamine – Koosinusteoreem 2 Detailid 00:04:00
Kolmnurga lahendamine – Koosinusteoreem 3 Detailid 00:04:00
Kolmnurga lahendamine – Koosinusteoreem 4 Detailid 00:04:00
Trigonomeetria 1 Detailid 00:01:00
Trigonomeetria 2 Detailid 00:03:00
Trigonomeetria 3 Detailid 00:02:00
Trigonomeetria 4 Detailid 00:03:00
Trigonomeetria 5 Detailid 00:01:00
Trigonomeetria 6 Detailid 00:01:00
Trigonomeetria 7 Detailid 00:02:00
Trigonomeetrilise avaldise lihtsustamine 1 Detailid 00:03:00
Trigonomeetrilise avaldise lihtsustamine 2 Detailid 00:03:00
Trigonomeetrilised seosed 1 Detailid 00:02:00
Trigonomeetrilised seosed 2 Detailid 00:04:00
Trigonomeetrilised seosed 3 Detailid 00:03:00
Trigonomeetriline võrrand graafiliselt 1 Detailid 00:04:00
Trigonomeetriline võrrand graafiliselt 2 Detailid 00:04:00
Trigonomeetriline võrrand 3 Detailid 00:05:00
Trigonomeetriline võrrand 4 Detailid 00:05:00
Trigonomeetriline võrrand 5 Detailid 00:05:00
Trigonomeetriline võrrand 6 Detailid 00:04:00
Trigonomeetrilise võrratuse graafiline lahendamine 1 Detailid 00:05:00
Trigonomeetrilise võrratuse graafiline lahendamine 2 Detailid 00:05:00
Logaritmid
Logaritm 1 Detailid 00:05:00
Logaritm 2 Detailid 00:04:00
Logaritm 3 Detailid 00:04:00
Logaritm 4 Detailid 00:04:00
Logaritm 5 Detailid 00:04:00
Logaritm 6 Detailid 00:05:00
Logaritm 7 Detailid 00:04:00
Logaritm 8 Detailid 00:05:00
Logaritm 9 Detailid 00:03:00
Logaritm 10 – Aluse muutmine Detailid 00:04:00
Logaritm 11 Detailid 00:05:00
Tõenäosus ja statistika
Tõenäosuse põhimõisted Detailid 00:04:00
Tõenäosus – Bernoulli valem Detailid 00:05:00
Tõenäosus – Ül 1 Detailid 00:03:00
Tõenäosus – Ül 2 Detailid 00:06:00
Tõenäosus – Ül 3 Detailid 00:04:00
Tõenäosus – Ül 4 Detailid 00:05:00
Klassikalise tõenäosuse valem Detailid 00:03:00
Klassikalise tõenäosuse ülesanne – 1 Detailid 00:02:00
Geomeetriline tõenäosus Detailid 00:03:00
Täistõenäosus Detailid 00:06:00
Kombinatoorika põhimõtted Detailid 00:06:00
Kombinatoorika kombinatsioonid 1 Detailid 00:04:00
Kombinatoorika kombinatsioonid 2 Detailid 00:03:00
Kombinatoorika kombinatsioonid 3 Detailid 00:02:00
Statistika 1 Detailid 00:05:00
Statistika 2 Detailid 00:05:00
Integraal. Planimeetria
Määramata integraal – Algfunktsioon Detailid 00:03:00
Määramata integraal 1 Detailid 00:03:00
Määramata integraal 2 Detailid 00:04:00
Määramata integraal 3 Detailid 00:03:00
Määratud integraal 1 Detailid 00:02:00
Määratud integraal 2 Detailid 00:03:00
Määratud integraal – Pindala Detailid 00:06:00
Määratud integraal – Ruumala Detailid 00:05:00
Määratud integraal – Pöördkeha ruumala Detailid 00:05:00
Määratud integraal – Kahe joonega pinna pindala Detailid 00:06:00
Kõvertrapetsi pindala 1 Detailid 00:05:00
Kõvertrapetsi pindala 2 Detailid 00:04:00
Planimeetria – Täisnurkne kolmnurk Detailid 00:04:00
Planimeetria – Täisnurkne kolmnurk – Ringjoon, puutuja Detailid 00:04:00
Planimeetria – Täisnurkne kolmnurk – Tekstülesanne Detailid 00:03:00
Planimeetria – Kolmnurga mediaanid Detailid 00:03:00
Planimeetria – Trapets Detailid 00:05:00
Stereomeetria
Stereomeetria – Lõige 1 Detailid 00:05:00
Stereomeetria – Lõige 2 Detailid 00:03:00
Stereomeetria – Nurk kahe tahu vahel Detailid 00:07:00
Stereomeetria – Nurk külgserva ja põhitahu vahel Detailid 00:05:00
Stereomeetria – Püramiid Detailid 00:07:00
Stereomeetria – Püramiid – Kahe serva vaheline nurk Detailid 00:02:00
Ekstreemumülesanded
Ekstreemumülesanne 1 Detailid 00:04:00
Ekstreemumül. 2 Detailid 00:04:00
Ekstreemumül. 3 Detailid 00:05:00
Ekstreemumül. 4 Detailid 00:03:00
Ekstreemumül. 5 Detailid 00:08:00
Määramata integraalid
Määramata integraal 01 Detailid 00:03:00
Määramata integraal 02 Detailid 00:02:00
Määramata integraal 03 Detailid 00:03:00
Määramata integraal 04 Detailid 00:03:00
Määramata integraal 05 Detailid 00:06:00
Määramata integraal 06 Detailid 00:06:00
Määramata integraal 07 Detailid 00:02:00
Määramata integraal 08 Detailid 00:04:00
Määramata integraal 09 Detailid 00:04:00
Määramata integraal 10 Detailid 00:05:00
Määramata integraal 11 Detailid 00:06:00
Määramata integraal 12 Detailid 00:05:00
Määramata integraal 13 Detailid 00:07:00
Määramata integraal 14 Detailid 00:04:00
Määramata integraal 15 Detailid 00:05:00
Määramata integraal 16 Detailid 00:03:00
Määramata integraal 17 Detailid 00:05:00
Määramata integraal 18 Detailid 00:03:00
Määramata integraal 19 Detailid 00:06:00
Määramata integraal 20 Detailid 00:05:00
Määramata integraal 21 Detailid 00:06:00

Arvamusi kursusest

N.A

hinnangut
 • 1 punkti0
 • 2 punkti0
 • 3 punkti0
 • 4 punkti0
 • 5 punkti0

Sellel kursusel puuduvad hetkel hinnangud.

error: Antud sisu on autoriõigustega kaitstud ning selle allalaadimine on keelatud.

Logi sisse


2   +   8   =  

Registreeri

Loo uus kasutajakonto
Loo uus kasutajakonto Tagasi