• TASUTA
 • PIIRAMATU LIGIPÄÄS
 • Kursusel ka tunnustusmärk
1453 ÕPILAST LIITUNUD

Põhjalikum otsivahend

Kursuste kategooriad

9. KLASSI EHK PÕHIKOOLI MATEMAATIKA LÕPUEKSAMIKS KORDAMISE KURSUS

200+ praktilist videoloengut kõikidel järgnevatel teemadel (detailsem vaade ÕPPEKAVA lahtri all):

 • ALGEBRALISED MURRUD
 • ARVUTAMINE STANDARDKUJULISTE ARVUDEGA
 • ASTED JA ASTENDAMINE
 • AVALDISTE JA RATSIONAALAVALDISTE LIHTSUSTAMINE
 • HULKLIIKMED
 • KOLMNURGAD – KESKLÕIK, MEDIAAN, TÄISNURKSE KOLMNURGA LAHENDAMINE, PYTHAGORASE JA THALESE TEOREEMID
 • KOLMNURKADE SARNASUS
 • LINEAARVÕRRANDID JA LINEAARFUNKTSIOONID
 • TÄIELIKUD JA MITTETÄIELIKUD RUUTVÕRRANDID
 • RUUTFUNKTSIOONID
 • PROTSENT JA PROTSENTÜLESANDED
 • TEHTED JA TEGURDAMINE
 • STATISTIKA JA TÕENÄOSUS
 • VÕRRANDID JA VÕRRANDISÜSTEEMID
 • GEOMEETRIA

NB! Selleks, et näha osasid tasuta loenguid (mis on vastavalt märgitud), pead olema sisselogitud. Kasutaja loomisega ei kaasne mingeid kohustusi!

Kursuse õppekava

ALGEBRALISED MURRUD
Algebralised murrud – Liitmine Detailid TASUTA 00:04:00
Algebralised murrud – Lahutamine Detailid TASUTA 00:03:00
Algebralised murrud – Korrutamine Detailid TASUTA 00:04:00
Algebralised murrud – Jagamine Detailid TASUTA 00:03:00
Tehted algebraliste murdudega 1 Detailid 00:05:00
Tehted algebraliste murdudega 2 Detailid 00:04:00
Tehted algebraliste murdudega 3 Detailid 00:03:00
Tehted algebraliste murdudega 4 Detailid 00:04:00
ARVUTAMINE STANDARDKUJULISTE ARVUDEGA
Arvu standardkuju Detailid TASUTA 00:04:00
Arvu ümardamine Detailid 00:04:00
Arvude ümardamine 2 Detailid 00:04:00
Arvutamine standardkujuliste arvudega Detailid 00:04:00
ASTED JA ASTENDAMINE
Astendamine Detailid 00:04:00
Aste – Korrutise astendamine Detailid 00:04:00
Aste – Jagatise astendamine Detailid 00:03:00
Aste – Võrdsete alustega astmete korrutamine Detailid 00:04:00
Aste – Võrdsete alustega astmete jagamine Detailid 00:03:00
Ratsionaalarvud – Naturaalarvuline astendaja Detailid 00:04:00
ÜKSLIIKMED
Üksliige ja hulkliige, korrutamine Detailid 00:03:00
Üksliige ja hulkliige, jagamine Detailid 00:04:00
Üksliikmed – Liitmine, korrutamine, astendamine Detailid 00:05:00
Üksliikmed – Jagamine, korrutamine, astendamine Detailid 00:03:00
AVALDISTE JA RATSIONAALAVALDISTE LIHTSUSTAMINE
Avaldise lihtsustamine ja arvutamine Detailid 00:04:00
Avaldise lihtsustamine 1 Detailid 00:04:00
Avaldise lihtsustamine 2 Detailid 00:03:00
Avaldise lihtsustamine 4 Detailid 00:04:00
Ratsionaalavaldised ja nende lihtsustamine Detailid 00:03:00
Ratsionaalavaldised, nende lihtsustamine ja arvutamine Detailid 00:05:00
Ratsionaalavaldise lihtsustamine 1 Detailid 00:08:00
Ratsionaalavaldise lihtsustamine 2 Detailid 00:07:00
Ratsionaalavaldise lihtsustamine 3 Detailid 00:05:00
HULKLIIKMED
Hulkliige Detailid TASUTA 00:02:00
Hulkliikmed – Korrutamine Detailid TASUTA 00:03:00
Hulkliikme tegurdamine 1 Detailid 00:04:00
Hulkliikme tegurdamine 2 Detailid 00:05:00
Hulkliikme tegurdamine 3 Detailid 00:03:00
Hulkliikme tegurdamine 4 Detailid 00:04:00
Hulkliikme tegurdamine 5 Detailid 00:03:00
KOLMNURGAD - KESKLÕIK, MEDIAAN,KOLMNURKADE SARNASUS, ÜMBERRINGJOON JA THALESE TEOREEM
Kolmnurk Detailid 00:03:00
Kolmnurk, kesklõik Detailid 00:01:00
Kolmnurk, mediaan Detailid 00:03:00
Täisnurkne kolmnurk Detailid 00:05:00
Täisnurkne kolmnurk – Lahendamine 1 Detailid 00:02:00
Täisnurkne kolmnurk – Lahendamine 2 Detailid 00:04:00
Pythagorase teoreem – Täisnurkne võrdhaarne kolmnurk Detailid 00:04:00
Kolmnurga ümberringjoon – Thalese teoreem Detailid 00:04:00
KOLMNURKADE SARNASUS
Sarnasus, sarnasustegur Detailid 00:02:00
Kolmnurkade sarnasuse tunnus Detailid 00:04:00
Kolmnurkade sarnasus 1 Detailid 00:03:00
Sarnased kolmnurgad – Trapets Detailid 00:04:00
Sarnased hulknurgad – Ümbermõõtude suhe – Pindalade suhe Detailid 00:03:00
Kaardimõõt Detailid 00:02:00
Plaanimõõt Detailid 00:04:00
LINEAARFUNKTSIOONID JA LINEAARVÕRRANDID
Lineaarvõrrand Detailid 00:04:00
Lineaarvõrrandi lahendamine 1 Detailid 00:04:00
Lineaarvõrrandi lahendamine 2 Detailid 00:03:00
Lineaarvõrrand ja kirjalik kontroll Detailid 00:07:00
Lineaarvõrrand tekstülesandega Detailid 00:02:00
Võrdekujuline lineaarvõrrand 1 Detailid 00:04:00
Võrdekujuline lineaarvõrrand 2 Detailid 00:03:00
Lineaarvõrrand – Ristkülik Detailid 00:04:00
Lineaarvõrrandisüsteem – Liitmisvõte Detailid 00:02:00
Lineaarvõrrandisüsteem – Asendusvõte Detailid 00:04:00
Lineaarvõrrandisüsteem – Tekstülesanne Detailid 00:06:00
Lineaarfunktsioon 1 Detailid 00:07:00
Lineaarfunktsioon 2 Detailid 00:06:00
Lineaarfunktsioon, graafik Detailid 00:03:00
TÄIELIKUD JA MITTETÄIELIKUD RUUTVÕRRANDID
Ruutvõrrand Detailid 00:03:00
Täielik ruutvõrrand Detailid 00:05:00
Täielik ruutvõrrand 1 Detailid 00:05:00
Täielik ruutvõrrand 2 Detailid 00:06:00
Mittetäielikud ruutvõrrandid 1 Detailid 00:03:00
Mittetäielik ruutvõrrand 2 Detailid 00:06:00
Mittetäielik ruutvõrrand 3 Detailid 00:02:00
RUUTFUNKTSIOONID
Ruutjuur Detailid TASUTA 00:02:00
Ruutjuure mõiste ja arvutamine Detailid TASUTA 00:03:00
Ruutfunktsioon – Kordajate leidmine Detailid 00:06:00
Ruutfunktsiooni nullkohad ja haripunkt Detailid 00:03:00
Ruutfunktsioon 1 Detailid 00:07:00
Ruutfunktsioon 2 Detailid 00:06:00
Ruutfunktsioon 3 Detailid 00:06:00
PROTSENT JA PROTSENTÜLESANDED
Protsent Detailid 00:03:00
Promill Detailid 00:05:00
Protsent – Hinnamuutus 1 Detailid 00:02:00
Protsent – Suuruse muutus Detailid 00:02:00
Protsent – Kahe arvu suhe protsentides Detailid 00:03:00
Protsent – Terviku leidmine Detailid 00:03:00
Protsent – Tulumaks Detailid 00:02:00
Protsent – Viivis Detailid 00:03:00
Protsent – Võrdlus Detailid 00:03:00
Protsent – Lahused Detailid 00:03:00
Protsent – Tekstül. 1 Detailid 00:02:00
Protsent – Tekstül. 2 Detailid 00:04:00
Protsentülesanne 2 Detailid 00:04:00
Protsentülesanne 3 Detailid 00:04:00
Protsentülesanne 4 Detailid 00:03:00
Protsentülesanne 5 Detailid 00:05:00
TEHTED JA TEGURDAMINE
Tehted murdudega 1 Detailid 00:02:00
Tehted murdudega 2 Detailid 00:04:00
Tehted murdudega – Tehete järjekord Detailid 00:04:00
Tehete järjekord 1 Detailid 00:04:00
Tehete järjekord 2 Detailid 00:04:00
Tehted astmetega 1 Detailid 00:03:00
Tehted astmetega 2 Detailid 00:03:00
Tehted kümnendmurdudega Detailid 00:05:00
Tehted täisarvudega Detailid 00:04:00
Tegurdamine Detailid 00:06:00
Tegurdamine – Summa ja vahe ruut Detailid 00:04:00
Tegurdamine – Ruutude vahe Detailid 00:03:00
Sulgude avamine Detailid 00:03:00
Sulgude avamine ja koondamine Detailid 00:02:00
Tegurdamine – Sulgude ette toomine Detailid 00:03:00
Tegurdamine – Ruutkolmliige Detailid 00:04:00
STATISTIKA JA TÕENÄOSUS
Statistika Detailid 00:05:00
Statistika – Sagedus, suhteline sagedus Detailid 00:06:00
Sagedustabel, suhtelise sageduse tabel, keskmine Detailid 00:05:00
Tõenäosus 1 Detailid 00:02:00
Tõenäosus 2 Detailid 00:01:00
Sündmuse tõenäosus 1 Detailid 00:03:00
Sündmuse tõenäosus 2 Detailid 00:03:00
VÕRRANDID JA VÕRRANDISÜSTEEMID
Võrdeline sõltuvus Detailid 00:04:00
Võrdeline seos – Võrdelise sõltuvuse graafik Detailid 00:04:00
Võrdekujuline võrrand Detailid 00:04:00
Võrrandi koostamine 1 Detailid 00:04:00
Võrrandi koostamine 2 Detailid 00:04:00
Võrrandi koostamine 3 Detailid 00:06:00
Võrrandi koostamine 4 Detailid 00:03:00
Võrrandisüsteemi koostamine Detailid 00:06:00
Tekstülesanne võrrandiga Detailid 00:05:00
Tekstülesanne – Remont Detailid 00:02:00
Pöördvõrdeline sõltuvus – Graafik Detailid 00:04:00
Pöördvõrdelise seose graafik Detailid 00:04:00
GEOMEETRIA
Kera Detailid 00:03:00
Koonus Detailid 00:05:00
Koonus ja kera Detailid 00:05:00
Kesknurk, piirdenurk Detailid 00:03:00
Ristkülik – Ruut Detailid 00:02:00
Ristkülik, ring – Tekstülesanne Detailid 00:03:00
Ristkülik ja täisnurkne kolmnurk – Tekstülesanne Detailid 00:04:00
Rööpkülik – Romb Detailid 00:03:00
Silinder Detailid 00:06:00
Silinder, külgpindala Detailid 00:03:00
Trapets Detailid 00:03:00
Teravnurga trigonomeetrilised funktsioonid – Ristkülik Detailid 00:05:00
Parabool, haripunkti koordinaadid Detailid 00:03:00
Parabooli ja sirge lõikepunktid Detailid 00:03:00

Arvamusi kursusest

N.A

hinnangut
 • 1 punkti0
 • 2 punkti0
 • 3 punkti0
 • 4 punkti0
 • 5 punkti0

Sellel kursusel puuduvad hetkel hinnangud.

error: Antud sisu on autoriõigustega kaitstud ning selle allalaadimine on keelatud.

Logi sisse

Registreeri

Loo uus kasutajakonto
Loo uus kasutajakonto Tagasi