• TASUTA
 • 360 päeva
 • 500 ← KOHTADE ARV
 • Kursusel ka tunnustusmärk
501 ÕPILAST LIITUNUD

Põhjalikum otsivahend

Kursuste kategooriad

6. klassi matemaatika

50+ videot kõikidel järgnevatel teemadel (detailsem vaade ÕPPEKAVA lahtri all):

 • MURRUD JA ÜLESANDED MURDUDEGA
  • HARILIKUD-, ÜHENIMELISED-, ERINIMELISED- JA KÜMNENDMURRUD
 • OSA LEIDMINE TERVIKUST
 • PROTSENT
 • RING JA RINGJOON
 • PÖÖRDARVUD
 • SEGAARVUD
 • ARVUDE VÕRDLEMINE, ARVUTAMINE JA JÄRJESTAMINE
 • POSITIIVSED JA NEGATIIVSED ARVUD
 • JOONESTAMINE

NB! Selleks, et näha osasid tasuta loenguid (mis on vastavalt märgitud), pead olema sisselogitud. Kasutaja loomisega ei kaasne mingeid kohustusi!

Kursuse õppekava

MURRUD JA ÜLESANDED MURDUDEGA
Harilike murdude jagamise reegel Detailid TASUTA 00:03:00
Harilike murdude jagamine Detailid TASUTA 00:03:00
Jagamine, harilik murd ja kümnendmurd Detailid TASUTA 00:03:00
Hariliku murru jagamine täisarvuga ja täisarv murruga Detailid TASUTA 00:03:00
Harilike murdude korrutamise reegel Detailid TASUTA 00:04:00
Hariliku murru korrutamine täisarvuga Detailid 00:03:00
Hariliku murru korrutamine segaarvuga Detailid 00:04:00
Hariliku murru korrutamine kümnendmurruga Detailid 00:03:00
Harilike murdude taandamine Detailid 00:03:00
Hariliku murru teisendamine kümnendmurruks Detailid 00:03:00
Kümnendmurru teisendamine harilikuks murruks Detailid 00:03:00
Tehted harilike murdudega, ülesanne Detailid 00:03:00
Täisarvust lahutada murd Detailid 00:03:00
Täisarvust hariliku murru lahutamine Detailid 00:02:00
OSA LEIDMINE TERVIKUST
Osa leidmine tervikust Detailid 00:04:00
Osa leidmine tervikust 1 Detailid 00:04:00
Osa leidmine tervikust 2 Detailid 00:04:00
Osa leidmine protsendimäära järgi Detailid 00:03:00
Terviku leidmine osa ja selle protsendimäära järgi Detailid 00:03:00
Terviku leidmine osa ja osamäära järgi Detailid 00:05:00
PROTSENT
Sissejuhatus: Protsent Detailid 00:02:00
Protsent, mõiste Detailid 00:01:00
Protsent Detailid 00:02:00
Protsendi leidmine Detailid 00:04:00
Protsent, olulised seosed Detailid 00:02:00
Suuruse kasvamine protsentides Detailid 00:01:00
Suuruse kahanemine protsentides Detailid 00:01:00
Muutumine protsentides 1 Detailid 00:02:00
Muutumine protsentides 2 Detailid 00:03:00
Protsentülesanne 1 Detailid 00:04:00
Protsentülesanne 2 Detailid 00:03:00
Protsent, tekstülesanne Detailid 00:01:00
RING JA RINGJOON
Ringjoon – Ring Detailid 00:04:00
Ringjoone kaar Detailid 00:05:00
Kaar kui ringjoone osa Detailid 00:04:00
Ringjoone pikkus – Ringi pindala Detailid 00:03:00
Ringjoone pikkus Detailid 00:05:00
Ringjoone pikkus 2 Detailid 00:05:00
Ringjoone puutuja – Ringjoone lõikaja Detailid 00:03:00
Ringjoone puutuja. Ringjoone lõikaja 2 Detailid 00:03:00
Ringjoone puutuja Detailid 00:03:00
Ringjoone puutuja 2 Detailid 00:03:00
Ringjoone võrrand 1 Detailid 00:03:00
Ringjoone võrrand 2 Detailid 00:05:00
Ringjoone võrrand 3 Detailid 00:04:00
PÖÖRDARVUD
Pöördarv Detailid 00:03:00
Pöördarvu leidmine, ülesanne Detailid 00:02:00
SEGAARVUD
Segaarvude liitmine Detailid 00:03:00
Segaarvude lahutamine, laenamine Detailid 00:02:00
Segaarvude jagamine Detailid 00:03:00
Hariliku murru korrutamine segaarvuga Detailid 00:04:00
Erinimelised murrud, segaarvud, liitmine, lahutamine Detailid 00:04:00
ARVUDE VÕRDLEMINE, ARVUTAMINE JA JÄRJESTAMINE
Arvude järjestamine Detailid 00:01:00
Arvude võrdlemine, arvutamine Detailid 00:03:00
Ülesanne – arvuta, võrdle Detailid 00:02:00
Lahutada miinus Detailid 00:02:00
Märkide reeglid Detailid 00:02:00
POSITIIVSED JA NEGATIIVSED ARVUD
Arvutamine pos. ja neg. arvudega Detailid 00:02:00
Positiivsed ja negatiivsed arvud, liitmine, lahutamine, mitu tehet Detailid 00:02:00
Avaldise väärtuse arvutamine, positiivsed ja negatiivsed arvud Detailid 00:01:00
Negatiivsete täisarvude liitmine Detailid 00:02:00
Positiivsete ja negatiivsete arvude liitmine Detailid 00:02:00
Harjuta, tehted positiivsete ja negatiivsete arvudega Detailid 00:02:00
Võrrand, positiivsed ja negatiivsed arvud Detailid 00:01:00
Ülesanne – võrrand, positiivsed, negatiivsed arvud Detailid 00:02:00
JOONESTAMINE
Joonestame lõigu Detailid 00:01:00
Kolmnurga joonestamine, kui teame kolme külge Detailid 00:02:00
Punkti koordinaadid tasandil Detailid 00:02:00
Punkti koordinaadid, teljestik Detailid 00:02:00
Temperatuuri muutus, ülesanne Detailid 00:02:00

Arvamusi kursusest

N.A

hinnangut
 • 1 punkti0
 • 2 punkti0
 • 3 punkti0
 • 4 punkti0
 • 5 punkti0

Sellel kursusel puuduvad hetkel hinnangud.

error: Antud sisu on autoriõigustega kaitstud ning selle allalaadimine on keelatud.

Logi sisse

Registreeri

Loo uus kasutajakonto
Loo uus kasutajakonto Tagasi